PN-EN 13055-1:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13055:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

Zakres

Określono właściwości kruszyw lekkich, lekkich kruszyw wypełniających - otrzymywanych w procesach naturalnych, przemysłowych lub z recyklingu materiałów oraz mieszanek tych kruszyw - stosowanych do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy w budownictwie, drogownictwie i budownictwie hydrotechnicznym. Podano terminy i definicje, wymagania cech fizycznych i chemicznych, sposób badania, ocenę zgodności oraz oznaczenia kruszyw

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13055-1:2003/AC:2004P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13055-1:2003 - wersja polska
Tytuł Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
Data publikacji 17-10-2003
Data wycofania 08-07-2016
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 13055-1:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13055-1:2002 - wersja angielska, PN-B-23006:1986 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13055:2016-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13055-1:2003/AC:2004P