PN-B-23006:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13055-1:2003 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Kruszywa do betonu lekkiego

Zakres

Norma dotyczy kruszyw mineralnych o gęstości objętościowej do 1800 kg/m3 przeznaczonych do betonu lekkiego. Ustala podział kruszyw. Podaje wymagania składu ziarnowego, cech fizykochemicznych i cech specjalnych kruszyw. Określa warunki transportu i przechowywania kruszyw. Ustala program i metody badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-23006:1986 - wersja polska
Tytuł Kruszywa do betonu lekkiego
Data publikacji 15-10-1986
Data wycofania 09-07-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-23006:1962 - wersja polska, PN-B-23011:1960 - wersja polska, PN-B-23012:1964 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13055-1:2003 - wersja polska