PN-EN 13055-2:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13055:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kruszywa lekkie -- Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń

Zakres

Określono właściwości kruszyw lekkich i wypełniaczy uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu oraz mieszanek tych kruszyw stosowanych do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń i zastosowań innych niż beton, zaprawa i rzadka zaprawa

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13055-2:2006 - wersja polska
Tytuł Kruszywa lekkie -- Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń
Data publikacji 15-02-2006
Data wycofania 08-07-2016
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 13055-2:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13055-2:2005 - wersja angielska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13055:2016-07 - wersja angielska