PN-ISO 377-1:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 377:2000 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Pobieranie i przygotowanie próbek i odcinków próbnych z wyrobów stalowych -- Próbki i odcinki próbne do badań własności mechanicznych

Zakres

Określono wszystkie czynności pobierania próbek i odcinków próbnych z przerobionego plastycznie wyrobu stalowego, przeznaczonych do badań własności mechanicznych. Nie dotyczą one badań nieniszczących. Omówiono wyroby surowe, półwyroby i końcowe wyroby stalowe

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 377-1:1994 - wersja polska
Tytuł Pobieranie i przygotowanie próbek i odcinków próbnych z wyrobów stalowych -- Próbki i odcinki próbne do badań własności mechanicznych
Data publikacji 25-10-1994
Data wycofania 14-06-2000
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza ISO 377-1:1989 [IDT]
Zastępuje PN-H-04308:1984 - wersja polska
ICS 91.140.10, 77.040.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 377:2000 - wersja polska