PN-EN 12944-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 2: Terminy odnoszące się do nawozów

Zakres

Określono terminy odnoszące się do nawozów. Terminy te dotyczą produktów oraz właściwości fizycznych i fizykochemicznych. W załączniku A (informacyjnym) podano indeks 20 zdefiniowanych terminów wraz z ich angielskimi, francuskimi i niemieckimi odpowiednikami

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12944-2:2002 - wersja polska
Tytuł Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 2: Terminy odnoszące się do nawozów
Data publikacji 06-02-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 12944-2:1999 [IDT], EN 12944-2:1999/AC:2000 [IDT]
Zastępuje PN-C-87004:1993 - wersja polska
ICS 01.040.65, 65.080