PN-EN 12944-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne

Zakres

Określono terminy ogólne odnoszące się do nawozów i środków wapnujących. Terminy te dotyczą rodzajów i form nawozów, składników odżywczych dla roślin oraz gleboznawstwa. W załączniku A (informacyjnym) podano indeks 49 zdefiniowanych terminów wraz z ich angielskimi, francuskimi i niemieckimi odpowiednikami

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12944-1:2002 - wersja polska
Tytuł Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne
Data publikacji 18-02-2002
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 12944-1:1999 [IDT], EN 12944-1:1999/AC:2000 [IDT]
Zastępuje PN-C-87004:1993 - wersja polska
ICS 01.040.65, 65.080