PN-EN 12944-3:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12944-3:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących

Zakres

Podano definicje 56 terminów dotyczących środków wapnujących, z tego: 34 terminy dotyczące produktów lub produkcji, 15 terminów dotyczy właściwości fizycznych lub fizykochemicznych, 3 terminy dotyczą rolniczych i środowiskowych celów wapnowania, 4 terminy dotyczą efektu wapnowania. W załączniku A (informacyjnym) podano indeks zdefiniowanych terminów w tej części normy wraz z ich odpowiednikami w języku angielskim, francuskim i niemieckimi. W załączniku B (informacyjnym) podano indeks ogólny wszystkich zdefiniowanych terminów w trzech częściach normy EN 12944 oraz ich odpowiedniki w języku angielskim, francuskim i niemieckim. W załącznikach krajowych NA i NB (informacyjnych) powtórzono treść załączników A i B w polskim układzie alfabetycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12944-3:2003 - wersja polska
Tytuł Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących
Data publikacji 14-11-2003
Data wycofania 24-06-2019
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 12944-3:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12944-3:2002 - wersja angielska
ICS 01.040.65, 65.080
Zastąpiona przez PN-EN 12944-3:2019-06 - wersja angielska