PN-C-87004:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12944-1:2002 - wersja polska, PN-EN 12944-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Nawozy i środki kondycjonujące glebę -- Terminologia

Zakres

Podano definicje oraz terminy w języku polskim, angielskim i francuskim dotyczące nawozów i środków kondycjonujących glebę. Zgrupowano je w pięciu rozdziałach: terminy ogólne, terminy dotyczące produktów, dotyczące właściwości fizycznych, dotyczące właściwości fizyczno-chemicznych, dotyczące pobierania próbek. Przedstawiono alfabetyczny wykaz terminów w języku polskim i ich odpowiedników w języku angielskim i francuskim

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-87004:1993 - wersja polska
Tytuł Nawozy i środki kondycjonujące glebę -- Terminologia
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 18-02-2002
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza ISO 8157:1984 [EQV]
Zastępuje PN-C-87004:1982 - wersja polska
ICS 01.040.65, 65.080
Zastąpiona przez PN-EN 12944-1:2002 - wersja polska, PN-EN 12944-2:2002 - wersja polska