PN-EN 12758:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu, określenie właściwości i zasady rozszerzania

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy określania i oceny właściwości użytkowych izolacyjności akustycznej wszystkich przezroczystych, półprzezroczystych i nieprzezroczystych wyrobów szklanych opisanych w Normach Europejskich dla bazowych, specjalnych lub przetworzonych wyrobów szklanych, jeśli są przeznaczone do stosowania w zestawach oszkleniowych w budynkach, i które wykazują właściwości ochrony akustycznej, albo jako zasadnicza albo jako uzupełniająca charakterystyka.

Niniejszy dokument odnosi się do metody laboratoryjnego pomiaru opisanej w EN ISO 10140-1:2016, Załącznik D i określ zasady rozszerzania, które mogą być zastosowane bez dalszych badań. Ustala także dane o typowych właściwościach użytkowych szeregu zwykłych wyrobów szklanych, które mogą być używane przy braku danych pomiarowych.

Wszystkie ustalenia niniejszego dokumentu odnoszą się tylko do samych tafli szkła/wyrobów szklanych. Wstawienie ich do okien może powodować zmiany użytkowych właściwości akustycznych spowodowane innymi oddziaływaniami, m.in. budową ramy, materiałem ramy, materiałem/metodą szklenia, metodą montażu, szczelnością powietrzną, etc. W celu rozwiązania takich problemów, mogą być podjęte pomiary izolacyjności akustycznej kompletnych okien (szkła i rama).

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12758:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu, określenie właściwości i zasady rozszerzania
Data publikacji 15-01-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 12758:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12758:2011 - wersja angielska
ICS 91.120.20, 81.040.20