PN-EN 12501-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej -- Część 2: Materiały ze stali niskostopowych i niestopowych

Zakres

Podano kryteria oceny obciążeń spowodowanych korozją ziemną stali niskostopowych i niestopowych będących w bezpośrednim kontakcie z ziemią, dla konstrukcji nowych, które będą zakopane, oraz konstrukcji już istniejących

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12501-2:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej -- Część 2: Materiały ze stali niskostopowych i niestopowych
Data publikacji 07-03-2005
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 12501-2:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12501-2:2004 - wersja angielska
ICS 77.060