PN-EN 60332-3-24:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C

Zakres

Dotyczy metod badania odporności na pionowe rozprzestrzenianie płomienia przewodów lub kabli elektrycznych lub światłowodowych, ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach. Dotyczy Kategorii C

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60332-3-24:2009 - wersja angielska
Tytuł Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C
Data publikacji 28-12-2009
Data wycofania 05-12-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60332-3-24:2009 [IDT], IEC 60332-3-24:2000/AMD1:2008 [IDT], IEC 60332-3-24:2000 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50266-2-4:2003 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12 - wersja angielska