PN-EN 12493:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Stalowe spawane zbiorniki ciśnieniowe do cystern drogowych do LPG -- Projektowanie i wytwarzanie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące materiałów, projektowania, konstrukcji i procedur wytwarzania oraz badań dla spawanych zbiorników ciśnieniowych cystern drogowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i ich spawanych przyłączy wytwarzanych ze stali węglowych, węglowo-manganowych i niskostopowych.

Nie istnieje górna granica dla wielkości zbiornika, ponieważ jest ona określona poprzez ograniczenie masy brutto pojazdu.

Niniejszy dokument nie dotyczy zbiorników ciśnieniowych „kontenerów-cystern”.

UWAGA 1 W myśl niniejszego dokumentu pojęcie „cysterna drogowa” jest rozumiane jako „cysterna stała” i „cysterna odejmowalna”, które są zdefiniowane w ADR.

UWAGA 2 Wyposażenie zbiorników ciśnieniowych oraz kontrola i badania po montażu są zawarte w EN 12252 i EN 14334, odpowiednio.

UWAGA 3 Typ cysterny drogowej wymaga zatwierdzenia przez właściwą władzę, zgodnie z wymaganiami ADR.

UWAGA 4 Niniejszy dokument jest przeznaczony tylko dla LPG; w przypadku innych gazów skroplonych patrz EN 14025.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12493:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Stalowe spawane zbiorniki ciśnieniowe do cystern drogowych do LPG -- Projektowanie i wytwarzanie
Data publikacji 20-05-2021
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 12493:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12493+A2:2018-10 - wersja angielska
ICS 23.020.30, 23.020.35