PN-EN 12252:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Wyposażenie cystern drogowych do LPG

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wyposażenie i osprzęt dla cystern samochodowych, używanych do transportu skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) oraz zidentyfikowano urządzenia, które są uważane za niezbędne do zapewnienia bezpiecznego napełniania, transportu i rozładunku. W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące montażu osprzętu i wyposażenia pojazdu LPG do cysterny drogowej. W dokumencie określono również dodatkowe wyposażenie i osprzęt, które mogą być używane w cysternach drogowych przewożących LPG.
W niniejszym dokumencie nie wyklucza się stosowania alternatywnych konstrukcji, materiałów i badań urządzeń, które zapewniają ten sam lub wyższy poziom bezpieczeństwa. ADR [9] wymaga, aby takie alternatywne przepisy techniczne były uznawane przez właściwy organ, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań zawartych w sekcji 6.8.2 ADR [9].
Niniejszy dokument nie dotyczy „kontenerów-cystern” ani „pojazdów-baterii” używanych do transportu LPG.
Wytyczne do projektowania cystern drogowych są zawarte w EN 12493, a wymagania dotyczące kontroli i badań cystern drogowych w EN 14334 [11].

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12252:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Wyposażenie cystern drogowych do LPG
Data publikacji 21-11-2022
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 12252:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12252:2014-08 - wersja angielska
ICS 43.080.10