PN-EN 13317:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Zespół pokrywy włazu

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy zespołu pokrywy włazu oraz określa wymagania funkcjonalne, wymiary i badania niezbędne do sprawdzenia zgodności wyposażenia z niniejszą normą. Wyposażenie określone w niniejszej normie nadaje się do stosowania z płynnymi produktami naftowymi i innymi substancjami niebezpiecznymi klasy 3 według ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, których ciśnienie par jest nie większe niż 110 kPa w temperaturze 50 °C oraz benzyny i które nie zostały zakwalifikowane jako trujące lub żrące.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13317:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Zespół pokrywy włazu
Data publikacji 31-08-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13317:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13317+A1:2007 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300