PN-EN 13094+A1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe opróżniane grawitacyjnie -- Konstrukcja i budowa

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące konstrukcji i budowy zbiorników metalowych opróżnianych grawitacyjnie przeznaczonych do przewozu substancji o ciśnieniu pary nieprzekraczającym 110 kPa (1,1 bar) (ciśnienie bezwzględne) w temperaturze 50 °C.
UWAGA 1 Zbiorniki opróżniane grawitacyjnie nie posiadają maksymalnego ciśnienia roboczego. Podczas pracy może wystąpić ciśnienie w powłoce, na przykład, z powodu ograniczeń przepływu w systemach odzyskiwania pary lub z powodu ciśnień, które mogą wystąpić przy otwarciu urządzeń odpowietrzających. Ważne jest, aby ciśnienia robocze nie przekraczały ciśnienia próbnego zbiornika lub 0,5 bara, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące otworów, zamknięć, orurowania, mocowań wyposażenia eksploatacyjnego i wyposażenia konstrukcyjnego.
UWAGA 2 W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dotyczących elementów wyposażenia eksploatacyjnego innego niż rury przechodzące przez powłokę.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do cystern lotniskowych przewożonych po drogach publicznych. Dotyczy on również zbiorników intermodalnych (np. kontenerów zbiornikowych i zbiornikowych nadwozi wymiennych) do przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu drogowego i szynowego.
UWAGA 3 Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wagonów cystern zainstalowanych na stałe.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13094+A1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe opróżniane grawitacyjnie -- Konstrukcja i budowa
Data publikacji 13-10-2022
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13094:2020+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13094:2020-12 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300