PN-EN 12252:2014-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12252:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Wyposażenie cystern drogowych do LPG

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wyposażenie i osprzęt cystern drogowych przeznaczonych do transportu skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) oraz wskazano wyposażenie uznane za niezbędne w celu zapewnienia bezpiecznego przeprowadzania operacji napełniania, przewozu i opróżniania. Określono wymagania dotyczące montażu osprzętu i wyposażenia LPG do cysterny drogowej. W niniejszej Normie Europejskiej wskazano również dodatkowe wyposażenie i osprzęt, który może być stosowany do cystern drogowych przewożących LPG.
Niniejsza Norma Europejska nie wyklucza stosowania alternatywnych konstrukcji, materiałów i metod badań
wyposażenia, jeżeli zapewniają one taki sam lub wyższy poziom bezpieczeństwa. Przepisy ADR [9] wymagają, aby takie alternatywne przepisy techniczne były uznane przez właściwą władzę, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań wymienionych w rozdziale 6.8.2 przepisów ADR [9].
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy „kontenerów-cystern” i „pojazdów-baterii” stosowanych do przewozu LPG.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12252:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Wyposażenie cystern drogowych do LPG
Data publikacji 14-08-2014
Data wycofania 21-11-2022
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 12252:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12252:2013-03 - wersja angielska
ICS 43.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 12252:2022-11 - wersja angielska