PN-EN 12299:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Kolejnictwo -- Komfort jazdy pasażerów -- Pomiary i ocena

Zakres

Określono wymagania ogólne dotyczące komfortu jazdy pasażerów, wynikające z właściwości ruchu pojazdów po torach i narażenia pasażerów na drgania. Podano procedury badań i pomiarów oraz oceny badań przez zastosowanie wskaźników komfortu. Określono komfort średni i ciągły, komfort podczas przejazdu przez łuki torów i komfort nieciągły. Dla każdego z tych rodzajów komfortu zdefiniowano wskaźnik, podano metody i warunki badań, odcinki próbne, prędkość jazdy, geometrię styku koło-szyna, parametry mierzone, wytyczne do interpretacji wyników badań i sposób opracowania raportu. Podano 15 terminów i ich definicje oraz symbole dotyczące komfortu jazdy

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12299:2009 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Komfort jazdy pasażerów -- Pomiary i ocena
Data publikacji 29-06-2009
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12299:2009 [IDT]
ICS 45.060.20