PN-EN 12259-3:2003 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne

Zakres

Określono wymagania konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne dotyczące zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych, przyspieszaczy i ekshausterów stosowanych w urządzeniach tryskaczowych. Przedstawiono metody badań, ocenę zgodności wyrobu i harmonizację z dyrektywami UE. Ustalono 29 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-3:2003 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne
Data publikacji 24-07-2003
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-3:2000 [IDT], EN 12259-3:2000/A1:2001 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-ISO 6182-4:1997 - wersja polska, PN-ISO 6182-3:1994 - wersja polska
ICS 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 12259-3:2003/A2:2006P, PN-EN 12259-3:2003/A2:2006E