PN-ISO 6182-3:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12259-3:2003 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Ochrona przeciwpożarowa -- Urządzenia tryskaczowe -- Wymagania i metody badań dla zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych

Zakres

Podano wymagania eksploatacyjne i inne, zalecenia i badania dla zaworów kontrolno - alarmowych powietrznych oraz istotnego osprzętu dodatkowego podawanego przez producentów. Wymagania eksploatacyjne oraz badania dla pozostałych pomocniczych części składowych lub wyposażenia nie są podane

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6182-3:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa -- Urządzenia tryskaczowe -- Wymagania i metody badań dla zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych
Data publikacji 23-12-1994
Data wycofania 24-07-2003
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza ISO 6182-3:1993 [IDT]
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 12259-3:2003 - wersja polska