PN-EN 1998-5:2005 - wersja niemiecka

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagadnienia geotechniczne

Zakres

W części 5 Eurokodu 8 podano wymagania, kryteria i zasady dotyczące posadawiania i podłoża gruntowego budowli z uwagi na odporność sejsmiczną. Norma obejmuje projektowanie różnych rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych oraz współdziałanie budowli i podłoża w warunkach oddziaływań sejsmicznych. Uzupełnienia ona Eurokod 7, który nie zawiera wymagań związanych z zagadnieniami projektowania sejsmicznego.Załącznik informacyjny A zawiera informacje o czynnikach wpływu warunków topograficznych. Załącznik normatywny B zawiera wykresy empiryczne do uproszczonej oceny zagrożenia upłynnienia gruntu, a w załączniku normatywnym E podano uproszczoną procedurę analizy sejsmicznej konstrukcji oporowych. Załącznik informacyjny C zawiera informacje o sztywności statycznej pali. Załącznik informacyjny D zawiera informacje o dynamicznym współdziałaniu konstrukcji z podłożem. Załącznik informacyjny F zawiera informacje o sejsmicznej nośności fundamentów bezpośrednich

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1998-5:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagadnienia geotechniczne
Data publikacji 15-05-2005
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Wprowadza EN 1998-5:2004 [IDT]
ICS 91.120.25