PN-EN 15149-2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17827-2:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren -- Cześć 2: Metoda przesiewania wibracyjnego przy użyciu sit o szczelinie 3,15 mm lub mniejszej

Zakres

Opisano metodę oznaczania rozkładu wielkości ziaren biopaliwa sypkiego, z zastosowaniem przesiewacza wibracyjnego. Ma zastosowanie jedynie dla niesprasowanych biopaliw sypkich, czyli materiałów które zostały rozdrobnione bądź naturlanie występują w sypkiej formie, o nominalnym górnym uziarnieniu 1mm i mniejszym (np. trociny). Zdefiniowano nominalne górne uziarnienie jako szczelinę sita przez którą przechodzi przynajmniej 95% masy próbki. Nie uwzględniono ręcznego przesiewania, ponieważ nie ma danych które umożliwiłyby miarodajne porównanie wyników ręcznego przesiewania z opisanym przesiewaniem automatycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15149-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren -- Cześć 2: Metoda przesiewania wibracyjnego przy użyciu sit o szczelinie 3,15 mm lub mniejszej
Data publikacji 21-02-2011
Data wycofania 08-07-2016
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN 15149-2:2010 [IDT]
Zastępuje PKN-CEN/TS 15149-2:2007 - wersja angielska
ICS 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17827-2:2016-07 - wersja angielska