PN-EN 12050-1:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy przepompowni ścieków zawierających fekalia (nazywanych w niniejszej normie jako "przepompownie fekaliów"), przeznaczonych do odprowadzania ścieków z miejsc w budynkach oraz w ich otoczeniu położonych poniżej poziomu zalewania, w celu zabezpieczenia budynków przed przepływem zwrotnym. Te przepompownie ścieków można prefabrykować lub dostarczać jako zestawy prefabrykowane i składać na miejscu. W niniejszej normie zawarto wymagania ogólne, podstawowe zasady budowy i badania, łącznie z informacjami dotyczącymi materiałów i oceny oraz weryfikacji zgodności.

Wymagania dotyczące budowy i badania zaworów zwrotnych stosowanych w przepompowniach fekaliów podano w EN 12050-4.

Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do instalacji pompowych przeznaczonych do systemów drenażu i kanalizacji na zewnątrz budynku, do przepompowywania ścieków komunalnych zgodnie z EN 752:2008, Załącznik F

UWAGA Przepompownie ścieków zawierających fekalia można również stosować do ścieków które nie zawierają fekaliów oraz do wód powierzchniowych

Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do przepompowni ścieków zawierających fekalia które nie są prefabrykowane, ale zestawione z poszczególnych komponentów zakupionych od różnych dostawców i połączonych na miejscu.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12050-1:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia
Data publikacji 05-05-2015
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 12050-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12050-1:2002 - wersja polska
ICS 91.140.80