PN-EN 12050-2:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy przepompowni ścieków bez fekaliów do odprowadzania ścieków z miejsc w budynkach oraz w ich otoczeniu, położonych poniżej poziomu zalewania, w celu zabezpieczenia budynków przez przepływem zwrotnym. Te przepompownie ścieków można prefabrykować lub dostarczać jako zestawy prefabrykowane i składać na miejscu. W niniejszej normie zawarto wymagania ogólne, podstawowe zasady budowy i badania, łącznie z informacjami dotyczącymi materiałów i oceny oraz weryfikacji zgodności.

Wymagania dotyczące budowy i badania zaworów zwrotnych stosowanych w przepompowniach fekaliów podano w EN 12050-4.

Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do instalacji pompowych przeznaczonych do systemów drenażu i kanalizacji na zewnątrz budynku, do przepompowywania ścieków komunalnych zgodnie z EN 752:2008, Załącznik F

Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do przepompowni ścieków zawierających fekalia które nie są prefabrykowane, ale zestawione z poszczególnych komponentów zakupionych od różnych dostawców i połączonych na miejscu.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12050-2:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów
Data publikacji 28-04-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 12050-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12050-2:2002 - wersja polska
ICS 91.140.80