PN-EN 12050-3:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 3: Przepompownie ścieków dla ograniczonego zakresu zastosowania

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do przepompowni ścieków dla ograniczonego zakresu zastosowań, do domowych komercyjnych ścieków zawierających fekalia lub bez fekalii, położonych poniżej poziomu zalewania.

UWAGA Ograniczone stosowanie oznacza, że liczba użytkowników jest mała, a przepompownia znajduje się w tym samym pomieszczeniu, co obsługiwane przez nią przybory sanitarne, które są zamontowane zgodnie z EN 12056-1, a układ instalacji i obliczenia zostały wykonane zgodnie z EN 12056-4.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy przepompowni zaprojektowanych dla ścieków do ograniczonych zastosowań zawierających fekalia, gdy istnieją inne WC położone powyżej poziomu zalewania, a przepompownia obsługuje nie więcej niż jeden pojedynczy WC podłączony bezpośrednio (w maksymalnej odległości do 0,5 m ) oraz jedną umywalkę, jeden natrysk i jeden bidet, natomiast żadne inne urządzenia sanitarne nie zostały bezpośrednio lub pośrednio przyłączone.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy również przepompowni ścieków zaprojektowanych dla ścieków do ograniczonych zastosowań nie zawierających fekalii, gdy jest do nich podłączona maksymalnie jedna umywalka lub zlewozmywak oraz jedno z następujących urządzeń sanitarnych: wanna lub pralka automatyczna lub natrysk lub zmywarka do naczyń lub pisuar. Żadne inne urządzenia sanitarne nie zostały bezpośrednio lub pośrednio przyłączone.

Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania ogólne, podstawowe zasady budowy i badania, łącznie z informacjami dotyczącymi materiałów.

Wymagania dotyczące budowy i badania zaworów zwrotnych stosowanych w przepompowniach ścieków dla ograniczonych zastosowań podano w EN 12050-4.

Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje przepompowni dla ograniczonych zastosowań dla ścieków zawierających fekalia, gdy WC spłukiwany jest przy pomocy ciśnieniowego zaworu spłukującego.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12050-3:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 3: Przepompownie ścieków dla ograniczonego zakresu zastosowania
Data publikacji 05-05-2015
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 12050-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12050-3:2002 - wersja polska
ICS 91.140.80