PN-EN 12050-4:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy zaworów zwrotnych stosowanych włącznie z przepompowniami ścieków zawierających fekalia lub bez fekaliów. W niniejszej normie podano wymagania ogólne, podstawowe zasady budowy i badań, wraz z informacjami dotyczącymi materiałów, właściwej oceny zgodności oraz właściwości użytkowych nieokreślonych.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12050-4:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami
Data publikacji 05-05-2015
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 12050-4:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12050-4:2002 - wersja polska, PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 - wersja polska
ICS 91.140.80