PN-EN 10111:2009 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Blachy i taśmy ze stali niskowęglowych walcowane na gorąco w sposób ciągły, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Określono rodzaje blach i taśm (w kręgach) ze stali niskowęglowych walcowanych na gorąco w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Dla każdego gatunku podano skład chemiczny i własności mechaniczne. Określono stosowanie do wyrobów o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm i nie większej niż 11 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10111:2009 - wersja polska
Tytuł Blachy i taśmy ze stali niskowęglowych walcowane na gorąco w sposób ciągły, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 16-09-2009
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10111:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10111:2008 - wersja angielska
ICS 77.140.50