PN-EN 10111:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10111:2009 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Blachy i taśmy ze stali niskowęglowej walcowane na gorąco w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Określono rodzaje blach i taśm (w kręgach) ze stali niskowęglowych walcowanych na gorąco w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Dla każdego gatunku podano skład chemiczny i własności mechaniczne. Określono stosowanie do wyrobów o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm i nie większej niż 11 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10111:2008 - wersja angielska
Tytuł Blachy i taśmy ze stali niskowęglowej walcowane na gorąco w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 06-06-2008
Data wycofania 16-09-2009
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10111:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10111:2001 - wersja polska
ICS 77.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 10111:2009 - wersja polska