PN-EN 13613:2011 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Sprzęt sportowy rolkowy -- Deskorolki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Zakres

Podano wymagania dotyczące deskorolek bez napędu, przeznaczonych dla jednego jadącego. Deskorolki objęte w niniejszej normie są sklasyfikowane według kryteriów działania dla różnych kategorii masy ciała. Niniejsza norma nie ma zastosowania w przypadku deskorolek przeznaczonych do użytkowania dla osób o masie poniżej 20 kg. Dla takich deskorolek zastosowanie ma EN 71-1. Niniejsza norma nie ma zastosowania dla poszczególnych elementów

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13613:2011 - wersja polska
Tytuł Sprzęt sportowy rolkowy -- Deskorolki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Data publikacji 04-07-2011
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 13613:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13613:2009 - wersja angielska
ICS 97.220.40