PN-E-08305:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-37:2000 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Frytkownice elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego -- Bezpieczeństwo użytkowania

Zakres

Przedmiotem normy są frytkownice elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego.
Niniejszą normę należy stosować również w odniesieniu do elektrycznych części urządzeń wykorzystujących inne rodzaje energii.
Norma nie dotyczy:
— frytkownic przeznaczonych do użytku domowego,
— frytkownic ciśnieniowych,
— frytkownic o działaniu ciągłym przeznaczonych do masowej produkcji żywności,
— frytkownic przeznaczonych do użytkowania w warunkach szczególnie trudnych np. w atmosferze korozyjnej lub grożącej wybuchem (pyły, pary, gazy).
W przypadku frytkownic przeznaczonych do stosowania na pokładach statków, samolotów, w pojazdach oraz w klimacie tropikalnym może być konieczne zastosowanie dodatkowych wymagań.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-08305:1992 - wersja polska
Tytuł Frytkownice elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego -- Bezpieczeństwo użytkowania
Data publikacji 31-12-1992
Data wycofania 03-07-2000
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Zastępuje PN-A-55540:1984 - wersja polska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-37:2000 - wersja polska