PN-EN 14399-9:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 9: System HR lub HV -- Zestawy śruby i nakrętki z bezpośrednim wskaźnikiem napięcia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono, łącznie z EN 14399-1 i EN 14399-2, wymagania dla bezpośrednich wskaźników napięcia podkładek czołowych pod nakrętki (HV) i podkładek czołowych pod śruby (HB) będących częścią zestawu śrubowego wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych.
Te bezpośrednie wskaźniki napięcia są określone jako część zestawu śrubowego wysokiej wytrzymałości systemu HR lub HV zgodnie z EN 14399-3, EN 14399-4, EN 14399-7 lub EN 14399-8, z gwintem znamionowym od M12 do M36 włącznie i klasą własności mechanicznych 8.8/8 lub 8.8/10 i 10.9/10.
Określono dwie klasy własności H8 i H10 dla bezpośrednich wskaźników napięcia, łącznie z ogólnymi wymiarami, tolerancjami i własnościami funkcjonalnymi.
Zestawy śrubowe zgodne z niniejszym dokumentem zostały zaprojektowane do umożliwienia sprężania co najmniej 0,7 fub ×As1) zgodnie z EN 1993-1-8 (Eurocod 3) i w celu uzyskania plastyczności przeważnie poprzez wydłużenie plastyczne śruby dla systemu HR zgodnie z EN 14399-3 lub EN 14399-7, lub poprzez odkształcenie plastyczne współpracujących gwintów dla systemu HV zgodnie z
EN 14399-4 lub EN 14399-8.
Zestawy śrubowe zgodne z niniejszym dokumentem mogą zawierać podkładkę(-i) zgodne z EN 14399-6 lub EN 14399-5 (wyłącznie pod nakrętką).
UWAGA 1 Zwrócono uwagę na ważność zapewnienia, że w celu uzyskania zadowalających wyników zestawy śrubowe są prawidłowo używane. Jako zalecenie dotyczące prawidłowego użycia powołano EN 1090-2.
Wymagania ogólne i wymagania dotyczące odpowiedniości sprężenia są określone w EN 14399-2 łącznie z Rozdziałem 5 niniejszego dokumentu.
UWAGA 2 Bezpośrednie wskaźniki napięcia znane są również jako podkładki wskazujące napięcie.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14399-9:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 9: System HR lub HV -- Zestawy śruby i nakrętki z bezpośrednim wskaźnikiem napięcia
Data publikacji 04-06-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN 14399-9:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14399-9:2009 - wersja angielska
ICS 21.060.01