PN-EN 14034-4:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14034-4+A1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłu

Zakres

Opisano metodę oznaczania granicznego stężenia tlenu GST chmur pyłowych w zamkniętym zbiorniku w określonych początkowych warunkach ciśnienia i temperatury. Metoda nie jest odpowiednia do stosowania w przypadku znanych materiałów wybuchowych, takich jak proch strzelniczy i dynamit, substancji, które do spalania nie wymagają tlenu, substancji piroforycznych lub substancji albo mieszanin substancji, które w określonych warunkach mogą zachowywać się w podobny sposób

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14034-4:2005 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłu
Data publikacji 28-11-2005
Data wycofania 21-02-2011
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 14034-4:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14034-4:2005 - wersja angielska
ICS 13.230
Zastąpiona przez PN-EN 14034-4+A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 14034-4+A1:2011 - wersja polska