PN-EN 60335-2-37:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-37:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytkownic dla zakładów zbiorowego żywienia

Zakres

Zawarto wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne decydujące o bezpieczeństwie użytkowania elektrycznych frytkownic dla zakładów zbiorowego żywienia. Ustalono ogólne warunki badań, klasyfikację urządzeń oraz wymagania dotyczące oznaczeń i danych w instrukcji obsługi. Opisano badania sprawdzające

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-37:2000 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytkownic dla zakładów zbiorowego żywienia
Data publikacji 03-07-2000
Data wycofania 17-10-2002
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-37:1995 [IDT], EN 60335-2-37:1995/A1:1996 [IDT], EN 60335-2-37:1995/A2:1999 [IDT], IEC 60335-2-37:1994/AMD1:1996 [IDT], IEC 60335-2-37:1994/AMD2:1998 [IDT], IEC 60335-2-37:1994 [IDT]
Zastępuje PN-E-08305:1992 - wersja polska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-37:2002 - wersja angielska