PN-EN 15254-4:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wytyczne i, tam gdzie to właściwe, określono procedury dotyczące zmian niektórych parametrów i czynników związanych z projektem ognioodpornych elementów przeszklonych, które zostały zbadane zgodnie z EN 1364-1 i sklasyfikowane zgodnie z EN 13501-2.

Rozszerzone zastosowanie ognioodpornych elementów przeszklonych powinno opierać się na dokumentacji badawczej.

Niniejszą normę stosuje się wyłącznie do ognioodpornych elementów przeszklonych zamontowanych pionowo.

Niniejszej normy nie stosuje się do zestawów drzwiowych i otwieralnych okien badanych zgodnie z EN 1634-1, a także nie stosuje się do ścian kurtynowych – w pełnej konfiguracji ani do ścian kurtynowych – w częściowej konfiguracji badanych zgodnie z EN 1364-3 i -4.

Nie dotyczy pustaków szklanych i kostki brukowej szklanej, ani szkła profilowego, zgodnych z EN 1051-1 i EN 572-7. Dostępne obecnie informacje są niewystarczające, żeby ustalić zasady rozszerzonego zastosowania tych wyrobów.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15254-4:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone
Data publikacji 15-01-2019
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15254-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15254-4+A1:2011 - wersja polska, PN-EN 15254-4+A1:2011 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.060.10