PN-EN 15254-4+A1:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15254-4:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne oraz, tam gdzie to stosowne, zdefiniowano procedury dotyczące zmian niektórych parametrów i czynników związanych z projektem ognioodpornych elementów przeszklonych, które zostały zbadane zgodnie z EN 1364-1 i sklasyfikowane zgodnie z EN 13501-2.
Rozszerzone zastosowanie ognioodpornych elementów przeszklonych powinno opierać się na dokumentacji badawczej.
W niniejszej normie uwzględniono tylko ognioodporne elementy przeszklone zamontowane pionowo.
W niniejszej normie nie uwzględniono zestawów drzwiowych i otwieralnych okien badanych zgodnie z EN 1634-1.
Nie dotyczy pustaków szklanych i kostki brukowej szklanej ani szkła profilowego, zgodnych z EN 1051-1 i EN 572-7. Dostępne obecnie informacje są niewystarczające, żeby ustalić zasady rozszerzonego zastosowania tych wyrobów.
UWAGA Niektóre ściany działowe wykonywane są jako kombinacja ognioodpornego szkła, nieprzejrzystych i innych nieprzeźroczystych wyrobów. Rozszerzone zastosowanie w tym przypadku obejmuje tylko szkło, gdy zastępuje ono te wyroby – patrz Rozdział 8.2

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15254-4+A1:2011 - wersja polska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone
Data publikacji 17-02-2014
Data wycofania 15-01-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15254-4:2008+A1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15254-4:2009 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 15254-4:2019-01 - wersja angielska