PN-EN 15269-7:2010 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 7: Odporność ogniowa stalowych przesuwnych zestawów drzwiowych

Zakres

Uwzględniono następujące typy stalowych zestawów drzwiowych: poziome przesuwne zestawy drzwiowe (pojedyncze i podwójne), teleskopowe zestawy drzwiowe (pojedyncze i podwójne) i pojedyncze pionowe przesuwne zestawy drzwiowe. Podano metodologię rozszerzania zastosowania wyników badań otrzymanych z badania(ń) przeprowadzonego(ych) zgodnie z EN 1634-1. Rozszerzone zastosowanie może obejmować wszystkie lub niektóre z następujących elementów: klasyfikację(e) w zakresie szczelności ogniowej (E), natężenia promieniowania (EW) lub izolacyjności ogniowej (EI1 lub EI2), skrzydło drzwiowe, elementy połączeń ściana/sufit, drzwi przeszklone, okucia budowlane, wykończenia dekoracyjne, uszczelnienia, alternatywną(e) konstrukcję(e) mocującą(e)

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15269-7:2010 - wersja polska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 7: Odporność ogniowa stalowych przesuwnych zestawów drzwiowych
Data publikacji 25-11-2010
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15269-7:2009 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
Zastępuje PN-EN 15269-7:2009 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.060.50