PN-EN 60335-2-37:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-37:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytkownic dla zakładów zbiorowego żywienia

Zakres

Określono wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne decydujące o bezpieczeństwie użytkowania elektrycznych frytkownic dla zakładów zbiorowego żywienia. Ustalono ogólne warunki badań, klasyfikację urządzeń oraz wymagania dotyczące oznaczeń i danych w instrukcji obsługi. Opisano badania sprawdzające. Podano definicje frytkownicy, wskazanego poziomu, ściany instalacyjnej i ciśnienia znamionowego

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-37:2002 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytkownic dla zakładów zbiorowego żywienia
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 15-11-2003
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-37:2000 [IDT], IEC 60335-2-37:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-37:2000 - wersja polska, PN-A-55540:1984 - wersja polska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-37:2003 - wersja angielska