PN-C-04570-01:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 8288:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej -- Oznaczanie cynku, miedzi, kadmu, niklu, manganu, ołowiu, kobaltu i żelaza

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania w wodzie i ściekach Zn, Cu, Ni, Cd i Mn w stężeniach powyżej 0,3 mg/l, a Co, Pb i Fe powyżej 0,5 mg/l-1*. Metoda umożliwia oznaczanie metali ogólnych i rozpuszczonych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04570-01:1992 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej -- Oznaczanie cynku, miedzi, kadmu, niklu, manganu, ołowiu, kobaltu i żelaza
Data publikacji 09-03-1992
Data wycofania 29-03-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-C-04570-01:1981 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-ISO 8288:2002 - wersja polska