PN-EN IEC 81346-1:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 1: Reguły podstawowe

Zakres

W niniejszej części Normy Międzynarodowej IEC 81346, opublikowanej wspólnie przez IEC i ISO, ustanowiono ogólne zasady dotyczące strukturyzacji informacji o systemach.

W oparciu o te zasady, podano zasady i wskazówki dotyczące formułowania jednoznacznych oznaczeń referencyjnych dla obiektów w dowolnym systemie.

Oznaczenie referencyjne identyfikuje obiekty, w celu stworzenia i odzyskania informacji dotyczących obiektu, oraz gdzie zrealizowano jego odpowiedni składnik.

Oznaczenie referencyjne umieszczone na elemencie jest kluczem do znalezienia informacji o tym obiekcie w dokumentach różnego rodzaju.

Zasady są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich dziedzin technicznych (na przykład inżynierii mechanicznej, elektrotechniki, inżynierii budowlanej, inżynierii procesowej). Mogą być stosowane w systemach opartych na różnych technologiach lub w systemach łączących kilka technologii.

Niniejszy dokument jest również publikacją horyzontalną przeznaczoną do stosowania przez komitety techniczne przy przygotowywaniu publikacji związanych z oznaczeniami referencyjnymi zgodnie z zasadami określonymi w IEC Guide 108.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 81346-1:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 1: Reguły podstawowe
Data publikacji 09-01-2023
Liczba stron 126
Grupa cenowa XB
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN IEC 81346-1:2022 [IDT], IEC 81346-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81346-1:2009 - wersja angielska
ICS 01.110, 29.020