PN-C-04570-01:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04570-01:1992 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej -- Oznaczanie cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, niklu i kobaltu bez wstępnego zagęszczania

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, niklu i kobaltu w wodzie i ściekach przy badaniu próbek zawierających poszczególne metale w stężeniach powyżej 0,3 mg/l.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04570-01:1981 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej -- Oznaczanie cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, niklu i kobaltu bez wstępnego zagęszczania
Data publikacji 27-11-1981
Data wycofania 04-06-1992
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-C-04570-01:1992 - wersja polska