PN-ISO 9964-3:1994 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie sodu i potasu -- Oznaczanie sodu i potasu metodą emisyjnej spektrometrii płomieniowej

Zakres

Zasada metody polega na zasysaniu analizowanej próbki wody do płomienia gazowego o energii cieplnej wystarczającej do wywołania emisji charakterystycznego promieniowania przez sód i potas. Dla sodu pomiar natężenia promieniowania należy wykonać przy długości fali 589,0 nm, dla potasu 766,5 nm. Metodę tę stosuje się przy badaniach próbek wody zawierających sód i potas w stężeniach masowych do 10 mg/l. W przypadku badania wód o wyższych stężeniach sodu i potasu do analizy odmierza się mniejszą objętość próbki. Oznaczalność sodu i potasu jest mniejsza niż 0,1 mg/l

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9964-3:1994 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie sodu i potasu -- Oznaczanie sodu i potasu metodą emisyjnej spektrometrii płomieniowej
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza ISO 9964-3:1993 [IDT]
ICS 13.060.50
Elementy dodatkowe PN-ISO 9964-3/Ak:1997P