PN-B-06714-48:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny

Zakres

Norma podaje metodę wagowego oznaczania grudek gliny, o uziarnieniu powyżej 2 mm, wydzielonych z kruszywa na podstawie charakterystycznych cech makroskopowych. Norma dotyczy kruszyw mineralnych przeznaczonych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i potrzeb gospodarki komunalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-48:1988 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny
Data publikacji 19-05-1988
Data wycofania 09-10-2006
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15