PN-B-06714-34:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

Zakres

Norma przeprowadza oznaczanie na beleczkach betonowych wykonanych z badanego kruszywa i cementu o podwyższonej zawartości alkaliów. Oznacza i ocenia zmiany liniowe i destrukcyjne beleczek, przetrzymywanych w środowisku wilgotnym w ustalonym czasie (do 360 dni). Norma dotyczy kruszyw mineralnych przeznaczonych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i potrzeb gospodarki komunalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-34:1991 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej
Data publikacji 05-03-1991
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06714-34:1978 - wersja polska
ICS 91.100.15
Elementy dodatkowe PN-B-06714-34:1991/Az1:1997P