PN-B-06714-46:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką

Zakres

Podano procedurę przeprowadzania reakcji badanego kruszywa z wodorotlenkiem sodu i oznaczanie wagowe ubytku masy kruszywa. Podano procedurę oznaczania zawartości reaktywnych krzemieni. Ustalono kryteria oceny stopnia potencjalnej reaktywności alkalicznej kruszywa. Norma dotyczy kryszyw mineralnych o uziarnieniu powyżej 1,0 mm przeznaczonych do produkcji betonu i zapraw cementowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-46:1992 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką
Data publikacji 30-03-1992
Data wycofania 30-01-2020
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06714-46:1987 - wersja polska
ICS 91.100.15