PN-P-04712:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Włókniny na odzieżowe wkłady utrwalająco-uszlachetniające -- Wyznaczanie odporności na pranie i czyszczenie chemiczne

Zakres

Podano metody wyznaczania zmiany wymiarów po trzykrotnym praniu oraz zmiany wyglądu i siły rozwarstwiania po trzykrotnym praniu lub trzykrotnym czyszczeniu chemicznym włóknin stosowanych na wkłady do odzieży. Określono sposób podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04712:1986 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Włókniny na odzieżowe wkłady utrwalająco-uszlachetniające -- Wyznaczanie odporności na pranie i czyszczenie chemiczne
Data publikacji 11-06-1986
Data wycofania 10-11-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04960:1980 - wersja polska
ICS 59.080.30