PN-P-04960:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-P-04711:1984 - wersja polska, PN-P-04712:1986 - wersja polska, PN-P-04713:1987 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Włókniny

Zakres

Wymieniono metody wyznaczania wskaźników jakościowych. W załącznikach opisano metody wyznaczania nierównomierności masy i grubości, wskaźników po ściskaniu statycznym, odporności na zabiegi konserwacyjne oraz wytrzymałości na rozwarstwianie przed i po zabiegach konserwacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04960:1980 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Włókniny
Data publikacji 12-09-1980
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04960:1972 - wersja polska
ICS 59.080.30
Zastąpiona przez PN-P-04712:1986 - wersja polska, PN-P-04713:1987 - wersja polska, PN-P-04711:1984 - wersja polska