PN-P-04713:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Włókniny -- Wyznaczanie wskaźników po ściskaniu statycznym

Zakres

Podano metodę wyznaczania odkształcenia po ścisnieciu i odkształcenia trwałego po ściskaniu włóknin. Podano definicje i sposób obliczania bezwzględnych i względnych wartości wskaźników po ściskaniu oraz modułu ściskania włóknin

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04713:1987 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Włókniny -- Wyznaczanie wskaźników po ściskaniu statycznym
Data publikacji 22-04-1987
Data wycofania 16-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04960:1980 - wersja polska
ICS 59.080.30