PN-P-04711:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Włókniny -- Wyznaczanie nierównomierności masy i grubości

Zakres

Opisano metodę pomiaru na próbkach aklimatyzowanych. Podano stosowaną aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek, wykonanie wyznaczania oraz sposób obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04711:1984 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Włókniny -- Wyznaczanie nierównomierności masy i grubości
Data publikacji 11-12-1984
Data wycofania 19-08-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04960:1980 - wersja polska
ICS 59.080.30