PN-EN 62056-6-1:2017-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62056-6-1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)

Zakres

W niniejszej części IEC 62056 określono ogólną strukturę systemu identyfikacji obiektów (OBIS) oraz odwzorowanie wszystkich powszechnie stosowanych elementów danych w urządzeniach pomiarowych, w postaci ich kodów identyfikacyjnych. OBIS przewiduje jednoznaczny identyfikator dla wszystkich danych związanych z urządzeniami pomiarowymi, w tym nie tylko dla wartości pomiarowych, ale także dla wartości abstrakcyjnych, wykorzystywanych do konfiguracji lub pozyskiwania informacji o zachowaniu się urządzenia pomiarowego. Kody identyfikacyjne (kody ID) zdefiniowane w niniejszej normie stosowane są do identyfikacji:
• nazw logicznych różnych przypadków klas interfejsu (IC) lub obiektów, zdefiniowanych w IEC 62056-6-2;
• danych przesyłanych przez linie komunikacyjne;
• danych wyświetlanych na urządzeniu pomiarowym, patrz Rozdział A.2.
Niniejszą normę stosuje się do wszystkich typów urządzeń pomiarowych, takich jak liczniki w pełni zintegrowane, liczniki modułowe, przyrządy taryfowe, koncentratory danych itp.
Aby uwzględnić urządzenia pomiarowe do pomiaru energii innego rodzaju niż energia elektryczna, urządzenia pomiarowe zespolone, które mierzą więcej niż jeden rodzaj energii, lub urządzenia pomiarowe zawierające kilka fizycznych kanałów pomiarowych, wprowadzono pojęcia medium i kanałów. Pozwala to na identyfikację danych pomiarowych pochodzących z różnych źródeł. Chociaż w niniejszej normie zdefiniowano dokładnie strukturę systemu identyfikacji dla innych nośników (mediów), odwzorowanie w postaci kodów identyfikacyjnych (kodów ID) elementów danych związanych z energią inną niż elektryczna powinno być uzupełniane oddzielnie.
UWAGA W EN 13757-1 zdefiniowano identyfikatory dla urządzeń pomiarowych do innych rodzajów energii niż energia elektryczna: podzielników kosztów ciepła, urządzeń związanych z chłodzeniem, ogrzewaniem, urządzeń do gazu, wody zimnej oraz ciepłej.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62056-6-1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)
Data publikacji 07-02-2017
Data wycofania 07-02-2018
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-6-1:2016 [IDT], IEC 62056-6-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62056-6-1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN 62056-6-1:2014-02 - wersja polska
ICS 17.220.20, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 62056-6-1:2018-02 - wersja angielska