PN-EN 62053-31:2005 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 31: Urządzenia impulsowe wyjściowe (wyłącznie dwuprzewodowe) do liczników elektromechnicznych i elektronicznych

Zakres

Określono wymagania dla biernych dwuprzewodowych zewnętrznie zasilanych wyjściowych urządzeń impulsowych używanych w licznikach elektrycznych jako niezbędnych i typowych dla VA-liczników energii biernej. Wyjściowe urządzenia impulsowe są wykorzystane do transmisji impulsów, przedstawiających określoną ilość energii na odbiorniku (np. licznik). W normie podano 4 definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62053-31:2005 - wersja polska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 31: Urządzenia impulsowe wyjściowe (wyłącznie dwuprzewodowe) do liczników elektromechnicznych i elektronicznych
Data publikacji 11-07-2005
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62053-31:1998 [IDT], IEC 62053-31:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62053-31:2002 - wersja angielska
ICS 91.140.50