PN-EN 62052-21:2010 - wersja polska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 21: Urządzenia do sterowania taryfami i obciążeniem

Zakres

Określono ogólne wymagania dla badań typu nowo wyprodukowanych wnętrzowych urządzeń do sterowania taryfami i obciążeniem, takich jak odbiorniki częstotliwości akustycznej i zegary sterujące, które są użyte do sterowania obciążeniem (elektrycznym), wielotaryfowymi licznikami i wskaźnikami mocy maksymalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62052-21:2010 - wersja polska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 21: Urządzenia do sterowania taryfami i obciążeniem
Data publikacji 16-12-2010
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62052-21:2004 [IDT], IEC 62052-21:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 62052-21:2005 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-EN 62052-21:2010/A1:2017-04E